เพิ่มเพื่อน

 

  เพิ่มเพื่อน

* ผลลัพธ์ในการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคล