รายละเอียดวิชาที่คุมองตึกคอมศรีราชาเปิดสอน

 

แบบฝึกหัดคุมองออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความยากขึ้นทีละน้อย เพื่อให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นในระดับที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเขา โดยมีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างชัดเจนในการเรียนเนื้อหาใหม่ นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และก้าวไปสู่เนื้อหาต่อไปได้ด้วยตนเอง

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดมานานมากกว่า 50 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบบฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ได้มากที่สุด

ระบบการเรียนแบบคุมองแพร่หลายใน 50 ประเทศทั่วโลก

ที่ผู้คนมีความแตกต่างกันในด้านการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม 


  • Screen Shot 2560-07-07 at 8.22.11 PM.png
    หลักสูตรคณิตศาสตร์ของคุมอง วิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีเป้าหมายที่จะสร้างทักษะการคำนวณพื้นฐาน ในระดับคณิตศาสตร์ประถมซึ่งเป็นพื้นฐานสู่คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย โดยประกอบด้วยแบบฝึกหัดคณิ...

  • Screen Shot 2560-07-07 at 8.28.50 PM.png
    หลักสูตรภาษาอังกฤษของคุมอง แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ของคุมองถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง และความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจผ่านการอ่านเนื้อเรื่อง และ บทความ ...

  • Screen Shot 2560-07-07 at 8.15.06 PM.png
    หลักสูตรการอ่านภาษาไทยของคุมอง เป็นที่น่าวิตกและเป็นปัญหาระดับชาติ เด็กไทยในปัจจุบันใช้ภาษาไทยไม่ค่อยดีนัก ปัญหาแรกที่พบคือ อ่านภาษาไทยไม่คล่อง อ่านตะกุกตะกัก อ่านช้า ปัญหาการเขียน...