รีวิวจากผู้ปกครอง

รีวิวจากผู้ปกครองคุมองตึกคอมศรีราชา

 

น้องซีม่อนมีพัฒนาการทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเรียน *

คุณแม่เอ๋ แม่น้องซีม่อน

 

น้องเริ่มต้นจากคะแนน 0 หลายวิชา ตั้งแต่มาเรียนคุมองสามารถพัฒนามาจนถึง

จุดที่คะแนนติด 1 ใน 10 ของระดับชั้นทั้งวิชาคณิตและภาษาไทย *

- คุณแม่ชนาพิมพ์ แม่น้องปิ่นมุก

 

ตั้งแต่มาเรียนคุมอง มีระเบียบวินัยดีขึ้นมาก มีความอดทน และ ความรับผิดชอบมากขึ้น

การคำนวณแค่เขียนๆก็ได้แล้ว สามารถคิดเลขในใจได้และเร็วมาก *

- คุณแม่น้องน้ำปั่น

 

 

น้องมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มากขึ้น และที่สำคัญ "มีความกระตือรือร้นในการเรียน"

ซึ่งเกิดไม่ได้จากการบังคับ การบวกเลขไม่ต้องนับนิ้วอีกต่อไป "เห็นตัวเลขแล้วเขียนคำตอบได้เลย" *

- คุณแม่ธิดาพร แม่น้องแอฟ

 

 

หลังจากมาเรียนคุมอง น้องเฮเดย์สนุกกับการลากเส้นขีดเขียน ห่างจากการ์ตูน TV ipad

เฮเดย์มีความสุขที่ได้เรียนและทำแบบฝึกหัดคุมอง "พึ่งรู้ว่าลูกชายเป็นคนรักเรียนเพราะคุมองค่ะ" *

 - คุณแม่น้องเฮย์เดย์

 

 * ผลลัพธ์ในการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคล