รู้จักระบบการเรียนคุมอง


  • Screen Shot 2560-07-06 at 3.05.51 PM.png
    เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 เมื่อคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพบผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ในกระเป๋านักเรียนของลูกชายที่ชื่อว่า ทาเคชิ คุมอง ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 จากที่ได...

  • top_pht_03.jpg
    ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นักเรียนเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายซึ่งเหมาะสมกับระดับความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคนโดยที่ไม่คำนึงถึงอายุหรือระดับชั้นเรียนของพวกเขา ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นัก...