ระบบการเรียนคุมอง

ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นักเรียนเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายซึ่งเหมาะสมกับระดับความสามารถ

ของนักเรียนแต่ละคนโดยที่ไม่คำนึงถึงอายุหรือระดับชั้นเรียนของพวกเขา

 

ระบบการเรียนแบบคุมองจะให้นักเรียนเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสอน

     นักเรียนจะเริ่มต้นทำแบบฝึกหัดจากจุดที่พวกเขาทำได้อย่างไม่ยากลำบากโดยที่ไม่ได้ตัดสินจุดเริ่มต้นบนพื้นฐานของอายุและชั้นเรียนที่โรงเรียนเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสัมผัสกับความสนุกในการเรียน ตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาทำแบบฝึกหัดได้อย่างสบาย พวกเขาก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง สามารถทำแบบฝึกหัดได้คะแนนเต็ม สนุกกับการเรียน รวมทั้งสามารถเรียนก้าวหน้าไปทำแบบฝึกหัดชุดถัดไปได้โดยไม่ยากลำบาก ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ง่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างพื้นฐานการเรียนที่แข็งแกร่งซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการได้ด้วยตนเอง


  • Screen Shot 2560-07-06 at 3.05.51 PM.png
    เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 เมื่อคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพบผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ในกระเป๋านักเรียนของลูกชายที่ชื่อว่า ทาเคชิ คุมอง ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 จากที่ได...