นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการ "ทดสอบพื้นฐานฟรี" และช่วยติดต่อคุณกลับได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้บริการ คุมองตึกคอม รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ คุมองตึกคอม

ข้อมูลที่ทำการเก็บจากแบบฟอร์มนี้

  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ
  • ข้อมูลทางการศึกษาของบุตร เช่น ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นใด โรงเรียนที่กำลังศึกษา
  • ข้อมูลวันและเวลา เช่น วันและเวลาที่สะดวกเข้ารับการทดสอบพื้นฐาน