บรรยากาศการเรียนคุมอง

ภาพบรรยากาศการเรียนภายในคุมองตึกคอม เป็นภาพนักเรียนกำลังเรียนรู้ทำแบบฝึกหัดคุมอง โดยมีครูปุ้ยและครูผู้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแล